петък 02, декември 2022г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 19.05.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.:

 

ПГ- Жулиета Ангелова

I а- Янка Кирилова

I б- Таня Георгиева

I в- Петя Боева

  - Материали по БЕЛ

  - Материали по МАТ

  - Материали по ОС

  - Изходно ниво по БЕЛ

  - Изходно ниво по МАТ

  - Изходно ниво по ОС

II а- Миглена Николова / Недялка Тенчева (Музика, ФВС, ТП)

II б- Добромира Стоева

  - Да учим заедно 17

  - Да учим заедно 18

II в- Красимира Кузева

  - Елисавета Багряна (БЕЛ)

  - Зная от какво е изграден българският език (БЕЛ)

  - Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване (МАТ)

  - Таблично умножение и деление (МАТ)

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас

III б- Живка Желева / Веска Янкова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

  - Урок по ФВС

  - “Цветна монотипия” (ИИ)

  - “Треперушка” (Музика)

  - “Имало едно време” (ТП)

  - Материали за III б клас

III в- Таня Стефанова / Ивелина Колева (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

  - Тренировка с Little Gym (ФВС)

  - “Драги ми господине” (ТП)

  - “Цветна монотипия” (ИИ)

  - Материали за III в клас

IV а- Павлина Жекова

  - Материали за IV а клас

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

IV а, IV б- Светлана Иванова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

  - Подаване и спиране с горната част на ходилото (ФВС)

  - Проект- модерна архитектура (ИИ)

  - И култура и на славянската писменост (Музика)

  - Проект-задача: Силата на въздуха (ТП)

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - Теми по БЕЛ за 5. клас

  - Теми по БЕЛ за 7. клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

  - 6. клас- Еднородни части в простото изречение. Употреба и пунктуация; Сложно съчинено изречение

  - 7. клас- Елин Пелин- “По жътва” (Кратък анализ); Пейо Яворов- “Заточеници” (Кратък анализ); Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

  - 5. клас- Мерни единици за лице на повърхнина; Обем на паралелепипед; Правоъгълен паралелепипед

  - 6. клас- Възможност на случайно събитие като отношение на възможности; Описание на данни- средноаритметично; Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

  - 6. клас- Общи задачи върху темата “Елементи от вероятности и статистика”

  - 7. клас- Подготовка за НВО

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

  - Материали по АЕ за 3. клас

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

  - 2. клас- Goodbye

  - 4. клас- Dream holidays; Simple past: irregular verbs

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - Материали по АЕ за 5. клас

  - Материали по АЕ за 6. клас

  - Материали по АЕ за 7. клас

География и икономика, История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.-7. клас

  - Материали по История за 5.-7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - Жизнени процеси при човека /решаване на задачи/ (ЧП- 5. клас)

  - Растеж и развитие на човека (ЧП- 6. клас)

  - Използване на ядрената енергия (Физика- 7. клас)

  - Закономерности в периодичната система (Химия- 7. клас)

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Информационни технологии 5.-7. клас- Фирдес Смаил

Компютърно моделиране 3. клас- Веска Янкова

  - Урок №28- Работа по проект (упражнение)

Компютърно моделиране 4. клас- Теодор Манолов

  - Работа по проект

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

Физическо възпитание и спорт 5.-7. клас- Кирчо Крумов

  - Лека атлетика

  - Волейбол

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Влечуги- характерни особеностиПубликувано от:
Петрова, Антоанета
Директор