петък 24, май 2024г.
Дистанционно обучение
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.01.2022г. 08.06.2020г.

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 08.06.2020г.

Учебно съдържание за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 08.06.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 02.06.2020г.

Учебно съдържание за периода от 01.06.2020г. до 05.06.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 02.06.2020г.

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 01.06.2020г. до 05.06.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 02.06.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 01.06.2020г. до 05.06.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 27.05.2020г.

Учебно съдържание за периода от 26.05.2020г. до 29.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 27.05.2020г.

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 26.05.2020г. до 29.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 27.05.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 26.05.2020г. до 29.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 19.05.2020г.

Учебно съдържание за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 19.05.2020г.

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 19.05.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 12.05.2020г.

Учебно съдържание за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 12.05.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.01.2022г. 12.05.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 04.05.2020г.

Учебно съдържание за периода от 04.05.2020г. до 08.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 04.05.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 04.05.2020г. до 08.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 04.05.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 04.05.2020г. до 08.05.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 28.04.2020г.

Учебно съдържание за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 28.04.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 28.04.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 21.04.2020г.

Учебно съдържание за периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 21.04.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 21.04.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 14.04.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 13.04.2020г. до 16.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 12.04.2020г.

Учебно съдържание за периода от 13.04.2020г. до 16.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 11.04.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 13.04.2020г. до 16.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 07.04.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 31.03.2020г.

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г. за групите в ДЦО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 27.03.2020г.

Учебно съдържание за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 27.03.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 25.03.2020г.

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г. за групите в ДЦО

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 18.03.2020г.

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 16.03.2020г. до 29.03.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 17.03.2020г.

Допълнителни учебни материали за периода от 16.03.2020г. до 29.03.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 16.03.2020г.

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 15.03.2020г.

Материали за дистационно обучение за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета