четвъртък 02, декември 2021г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 02.06.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 01.06.2020г. до 05.06.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 01.06.2020г. до 05.06.2020г.:

 

IV а- Павлина Жекова

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

IV a, IV б- Светлана Иванова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - Материали по БЕЛ за 5. клас

  - Материали по БЕЛ за 7. клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

  - 6. клас- Местоимения; Причастия и сложни глаголни времена

  - 7. клас- Глаголни времена и наклонения; Сложно съчинено изречение

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

  - 5. клас- Задачи

  - 6. клас- Задачи

  - 7. клас- Симетрала; Задачи за пресмятане на стойности на изрази

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - Материали по АЕ за 5. клас

  - Материали по АЕ за 6. клас

  - Материали по АЕ за 7. клас

География и икономика, История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.-7. клас

  - Материали по История за 5.-7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Информационни технологии 5.-7. клас- Фирдес Смаил

Компютърно моделиране 3. клас- Веска Янкова

Компютърно моделиране 4. клас- Теодор Манолов

  - Изходно ниво

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор