петък 21, юни 2024г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.09.2024г. 15.09.2023г.

ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ"ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“

ЗА 2023/ 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОУ"ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

2023-2028 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

за учебната 2023/ 2024 година

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2023-2024 ГОДИНА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета