сряда 18, май 2022г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ"

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. В ОУ“ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

НА ОУ"ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО

 през учебната 2021/2022 г.

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО

2021 – 2025 година

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

В ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, гр.ХАСКОВО

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

В ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА  УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

В ОУ“ШАНДОР ПЕТЬОФИ“

ГР. ХАСКОВО

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ" ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЯНКОВ ОТ 2.Б КЛАС - КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА МАРТИН СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ ОТ 1.В КЛАС - КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 7. Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 7. А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 6.Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 6.А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5.В КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5.Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5.А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 4.Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 4.А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 3.В КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 3.Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 3.А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 2.Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
15.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 2.А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 1.В КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 1.Б КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 1.А КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета