сряда 24, февруари 2021г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
30.09.2022г. 24.09.2020г.

Правилник за дейността на ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково през учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Програмна система на подготвителна група в ОУ "Ш. Петьофи"- гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

План за превенция и закрила за децата, жертва на насилие или в риск от насилие за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Годишен план за дейността на ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 01.08.2020г.

Правилник за дейността на ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково през учебната 2019/2020 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 07.02.2020г. Правилник за дейността на ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково през учебната 2019/2020 г.
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 08.10.2019г. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 08.10.2019г. Правилник и план за работа на педагогическия съвет в ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 08.10.2019г. Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. Правила за използване на електронен дневник в ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 22.09.2019г. Годишен план за дейността на ОУ "Шандор Петьофи" гр. Хасково през учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 22.09.2019г. Програмна система на подготвителна група в ОУ "Шандор Петьофи"гр. Хасково - 2019/2020 учебна година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 04.10.2018г. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2018/2019 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 04.10.2018г. Правилник за пропускателния режим
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 21.09.2018г. Годишен план на ОУ "Шандор Петьофи" за учебната 2018/2019 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 21.09.2018г. Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Шандор Петьофи"за учебната 2018/2019 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 21.09.2018г. Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 20.11.2016г.

Стратегия за развитие на ОУ "Шандор Петьофи"- гр. Хасково 2016-2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
31.01.2022г. 02.10.2014г.

Стратегия за развитие на ОУ "Шандор Петьофи" през периода 2015-2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета