петък 09, юни 2023г.
Документи съгласно чл. 175 и чл.263 от ЗПУО
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище учебна 2022/2023 година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО през учебната 2022/2023 г.

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОУ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН II а клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

за  учебна 2022/2023  година

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VII б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VII а клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI в клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI а клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V а клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV в клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV а клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН III б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН III а клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН II в клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН II б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I б клас

 учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I а клас

учебна 2022/2023  година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ„ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО

през учебната 2022/2023 г.

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 15.09.2021г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. ХАСКОВО

2021 – 2025 година

Петрова, Антоанета