четвъртък 24, септември 2020г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
29.09.2022г. 23.09.2020г.

Училищен учебен план - 2020/2021 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на училището за периода 2016 - 2020 година, учебна 2020 - 2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Училищен план за здравословни и безопасни условия за учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID - 19

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Училищен план за насърчаване на грамотността през учебната 2020/2021 година в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016 - 2020 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Заповед за определяне на пропускателен режим в училището

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

График за дежурство на учителите за I срок за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

График по гражданска защита за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2020/2021 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

График за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности за I срок за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
30.09.2022г. 18.09.2020г.

Дневен режим на институцията за учебната 2020/2021 г.

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 09.10.2019г. Училищен механизъм за реализиране на иновации в ОУ "Шандор Петьофи", гр. Хасково за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 08.10.2019г. План за работа на училищния психолог за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. План за провеждане на съпътстващи мероприятия в ОУ "Шандор Петьофи" за популяризиране на основните цели на Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 27.09.2019г. План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020 година, учебна 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 22.09.2019г. Училищен учебен план - 2019/2020 учебна година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 22.09.2019г. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2019/2020 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 04.10.2018г. План за противодействие на тероризма за учебната 2018/2019 година
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
01.01.1970г. 04.10.2018г. План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие
покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета