петък 24, май 2024г.
Родители
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.09.2024г. 19.04.2024г. за сведение:

ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА В УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ДНИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 22.02.2024г.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА В УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ДНИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Петрова, Антоанета
14.09.2024г. 03.11.2023г. за сведение:

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА В УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ДНИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Петрова, Антоанета
14.09.2024г. 08.09.2023г. за сведение:

Заповед на началника на РУО - Хасково относно организиране на училищни оценявания през учебната 2023/2024 г.

Петрова, Антоанета