петък 21, юни 2024г.
Раздел "Извънкласни дейности"
Организатор Извънкласна дейност Вид Име, презиме и фамилия на ръководителя Телефон/e-mail Длъжност: Етапи от степените на образование, за които се предлага дейността Детайли
ОУ "Шандор Петьофи" ВОКАЛНА ГРУПА "ПЕЙ С МЕН" Занимания по интереси през учебната година Мариана Димитрова - старши учител в ПЕ Начален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "РЕШАВАЙ И УСПЕЙ" Занимания по интереси през учебната година Виолета Казакова - учител в ПЕ Прогимназиален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "АЗ, РЕПОТРЕРЪТ" Занимания по интереси през учебната година Лъчезар Илиев - учител в ПЕ Прогимназиален етап
ОУ "Шандор Петьофи" ВОКАЛНА ГРУПА " ФОЛКЛОРНО БОГАТСТВО" Занимания по интереси през учебната година Мариана Димитрова - старши учител в ПЕ Прогимназиален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "МАГИЯТА НА МАТЕМАТИКАТА" Занимания по интереси през учебната година Гергана Панева - учител в ПЕ Прогимназиален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "НЕОБЯТНИЯ СВЯТ НА МАТЕМАТИКАТА" Занимания по интереси през учебната година Фирдес Смаил - старши учител в ПЕ Прогимназиален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "МАТЕМАТИКАТА - ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА" Занимания по интереси през учебната година Даниела Моллова - старши учител в НЕ Начален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "МАТЕМАТИКАТА Е ЗА ВСИЧКИ" Занимания по интереси през учебната година Снежана Бобачева - старши учител в НЕ Начален етап
ОУ "Шандор Петьофи" "ЕЗИКОВ СВЯТ" Занимания по интереси през учебната година Снежана Бобачева - старши учител в НЕ Начален етап
ОУ "Шандор Петьофи" " ЕЗИКОВА РАБОТИЛНИЦА" Занимания по интереси през учебната година Даниела Моллова - старши учител в НЕ Начален етап