сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 08.06.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.:

 

IV а- Павлина Жекова

 

IV б- Даниела Моллова

 

IV a, IV б- Светлана Иванова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

 

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - Материали по БЕЛ за 5. клас

  - Материали по БЕЛ за 7. клас

 

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

 

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

 

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

 

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

 

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

 

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

 

География и икономика, История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.- 7. клас

  - Материали по История за 5.- 7. клас

 

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

 

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

 

Информационни технологии 5.-7. клас- Фирдес Смаил

 

Компютърно моделиране 3. клас- Веска Янкова

 

Компютърно моделиране 4. клас- Теодор Манолов

 

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

 

 

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Обобщение на гръбначни животни


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор