понеделник 22, април 2024г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 08.06.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.


Съдържание на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г.


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор