понеделник 26, февруари 2024г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 27.05.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 26.05.2020г. до 29.05.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 26.05.2020г. до 29.05.2020г.:

 

 

ПГ- Жулиета Ангелова

I а- Янка Кирилова

I a, I б- Антоанета Вълкова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

I б- Таня Георгиева

I б, I в- Христинка Димитрова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

I в- Петя Боева

  - Книги за лятото

  - Събиране и изваждане на числата до 20

  - Тренажор “Работим за техника за четене”

II а- Миглена Николова / Недялка Тенчева (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

II б- Добромира Стоева

II в- Красимира Кузева

  - Какво научих по БЕЛ във втори клас- Част 1

  - Какво научих по БЕЛ във втори клас- Част 2

  - Какво научих по Математика във втори клас- Част 1

  - Какво научих по Математика във втори клас- Част 2

  - Описвам животно

  - Какво научих по Околен свят във втори клас- Част 1

  - Какво научих по Околен свят във втори клас- Част 2

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас

III б- Живка Желева / Веска Янкова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

  - Урок по ФВС

  - “Хвърчило” (МУЗ)

  - “Весело и безопасно лято. Какво научих” (ТП)

  - Материали за III б клас

III в- Таня Стефанова / Ивелина Колева (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

  - “Мостове” (ТП)

  - “Тренировка с Литъл Джим” (ФВС)

  - “Хвърчило”

  - Материали за III в клас

IV а- Павлина Жекова

  - Материали за IV а клас

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

IV a, IV б- Светлана Иванова (Музика, ФВС, ТП, ИИ)

  - Групови действия по баскетбол (ФВС)

  - Хвърляне на дължина с кръстосана крачка (ФВС)

  - Проект- Модерна архитектура (ИИ)

  - Радецки “Тих бял Дунав” (Музика)

  - Проект-задача: Силата на въздуха (ТП)

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - Материали по БЕЛ за 5. клас

  - Материали по БЕЛ за 7. клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

  - 2. клас- Animals at the zoo!

  - 4. клас- Countries; Skills

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - Материали по АЕ за 5. клас

  - Материали по АЕ за 6. клас

  - Материали по АЕ за 7. клас

География и икономика, История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.- 7. клас

  - Материали по История за 5.- 7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - Жизнени процеси при човека- Обобщение (ЧП- 5. клас)

  - Хигиена и здравни познания за половата система (ЧП- 6. клас)

  - Слънчева система (Физика- 7. клас)

  - Закономерности в периодичната система- Упражнение (Химия- 7. клас)

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Информационни технологии 5.-7. клас- Фирдес Смаил

Компютърно моделиране 3. клас- Веска Янкова

  - Работа по проект (упражнение)

Компютърно моделиране 4. клас- Теодор Манолов

  - Какво научих досега?

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Птици- характерни особености


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор