сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 28.04.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.:

 

ПГ- Жулиета Ангелова

I а- Янка Кирилова

I б- Таня Георгиева

I в- Петя Боева

II а- Миглена Николова

II б- Добромира Стоева

  - Да учим заедно 11

  - Да учим заедно 12

II в- Красимира Кузева

  - България- отечество на всички български граждани

  - Думите в речта

  - Дървено конче- Леда Милева

  - Умножение и деление с числото 9

  - Умножение и деление с числото 9- упражнение

  - Умножение с числото 1

  - Вълшебната градина- Р. Киров

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас

III б- Живка Желева/ Веска Янкова (Музика, ИИ, ТП, ФВС)

  - Урок по музика- Песничка за доброто

  - Материали за III б клас

III в- Таня Стефанова/ Ивелина Колева (Музика, ИИ, ТП, ФВС)

  - Замък от хартия

  - “Орган”

IV а- Павлина Жекова

  - Материали за IV а клас

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - 5. клас- Материали по БЕЛ

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

  - 3. клас- Learn and think; Learn and think 2

  - 4. клас- Do that!; Learn and think

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - 5. клас- Материали по АЕ

  - 6. клас- Материали по АЕ

  - 7. клас- Материали по АЕ

География и икономика, История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.-7. клас

  - Материали по История за 5.-7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - Опорно двигателна система (ЧП)

  - Здравни познания за отделянето и отделителната система (ЧП)

  - Светлина и звук (Физика)

  - Периодичен закон (Химия)

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Компютърно моделиране 3.-4. клас, Информационни технологии 5.-7. клас- Теодор Манолов / Фирдес Смаил / Веска Янкова

  - 3. клас- Текст и звук във визуална среда(обобщение)

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

  - Материали по ИИ и ТП за 5.-7. клас

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Риби- характерни особености


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор