сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 19.05.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.


Съдържание на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 18.05.2020г. до 22.05.2020г.:

 

18.05.2020г.

  - БЕЛ- Дуйгу

  - БЕЛ- Йордан

  - БЕЛ- Кевин

  - БЕЛ- Недялка

  - МАТ- Радослав

19.05.2020г.

  - БЕЛ- Азизе

  - БЕЛ- Майк

  - БЕЛ- Мерт

  - БЕЛ- Танер

  - МАТ- Дуйгу

20.05.2020г.

  - БЕЛ- Златина

  - МАТ- Искрен

  - МАТ- Кевин

  - МАТ- Недялка

  - МАТ- Теменужка

21.05.2020г.

  - БЕЛ- Радослав

  - МАТ- Йордан

  - МАТ- Майк

  - МАТ- Мерт

  - МАТ- Танер

22.05.2020г.

  - БЕЛ- Искрен

  - БЕЛ- Теменужка

  - МАТ- Азизе

  - МАТ- Майк

  - МАТ- Златина


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор