петък 02, декември 2022г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 12.05.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.:

 

ПГ- Жулиета Ангелова

I а- Янка Кирилова

  - Материали за I а клас

I б- Таня Георгиева

I в- Петя Боева

II а- Миглена Николова / Недялка Тенчева (Музика, ФВС, ТП)

II б- Добромира Стоева

  - Да учим заедно 15

II в- Красимира Кузева

  - Какво научих за звуковете, думите и изреченията в българския език

  - Описвам растение

  - Невидимият Тонино. Джани Родари

  - Числата до 100

  - Умножение и деление. Обобщение

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас

III б- Живка Желева /
Веска Янкова (Музика, ФВС, ИИ, ТП)

  - Урок по ФВС

  - “Цветен релеф” (ИИ)

  - “Пъстрото цвете цъфтеше” (Музика)

  - “Драги ми господине” (ТП)

  - Материали за III б клас

III в- Таня Стефанова / Ивелина Колева
(Музика, ФВС, ИИ, ТП)

  - Тренировка с Little Gym (ФВС)

  - Производители и потребители (ТП)

  - “Пъстрото цвете цъфтеше” (Музика)

  - “Цветен релеф” (ИИ)

  - Материали за III в клас

IV а- Павлина Жекова / Светлана Иванова (Музика, ФВС, ИИ, ТП)

  - Подаване и овладяване на футболна топка (ФВС)

  - Проект- Модерна Ахитектура (ИИ)

  - Проект-задача: Спортни игри (ТП)

  - Материали за IV а клас

IV б- Даниела Моллова / Светлана Иванова (Музика, ФВС, ИИ, ТП)

  - Подаване и овладяване на футболна топка (ФВС)

  - Проект- Модерна Ахитектура (ИИ)

  - Проект-задача: Спортни игри (ТП)

  - Материали за IV б клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - Материали по БЕЛ за 7. клас- Част 2

  - Материали по БЕЛ за 7. клас- Част 1

  - Илюстрации към приказки

  - Материали по БЕЛ за 5. клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

  - Пейо К. Яворов- Живот и творчество

  - Сложно съчинено разделително изречение

  - Анализ на стихотворението “Заточеници”

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

  - Материали по АЕ за 3. клас

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - Материали по АЕ за 5. клас

  - Материали по АЕ за 6. клас

  - Материали по АЕ за 7. клас

География и икономика, История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.-7. клас

  - Материали по История за 5.-7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - Периодична система (7. клас Химия)

  - Хранене и здраве (5. клас ЧП)

  - Полова система на човека (6. клас ЧП)

  - Радиоактивност (7. клас Физика)

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Информационни технологии 5.-7. клас- Фирдес Смаил

Компютърно моделиране 3. клас- Веска Янкова

  - Урок №26: Какво е анимация?

  - Урок №28: Работа по проект (упражнение)

Компютърно моделиране 4. клас- Теодор Манолов

  - Създаване на образователни игри

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Земноводни- характерни особености


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор