сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 12.05.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.


Съдържание на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 11.05.2020г. до 15.05.2020г.:

 

11.05.2020г.

  - Дуйгу- БЕЛ

  - Йордан- БЕЛ

  - Кевин- БЕЛ

  - Недялка- БЕЛ

  - Радослав- МАТ

12.05.2020г.

  - Азизе- БЕЛ

  - Дуйгу- МАТ

  - Майк- БЕЛ

  - Мерт- БЕЛ

  - Танер- БЕЛ

13.05.2020г.

  - Искрен- МАТ

  - Кевин- МАТ

  - Недялка- МАТ

  - Теменужка- МАТ

  - Златина- БЕЛ


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор