сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 04.05.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 04.05.2020г. до 08.05.2020г.


Съдържание на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 04.05.2020г. до 08.05.2020г.


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор