четвъртък 02, декември 2021г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 28.04.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.


Съдържание на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 27.04.2020г. до 30.04.2020г.:

 

27.04.2020г.

  - Дуйгу- БЕЛ

  - Йордан- БЕЛ

  - Кевин- БЕЛ

  - Недялка- БЕЛ

  - Радослав- МАТ

28.04.2020г.

  - Азизе- БЕЛ

  - Дуйгу- МАТ

  - Майк- БЕЛ

  - Мерт- БЕЛ

  - Танер- БЕЛ

29.04.2020г.

  - Искрен- МАТ

  - Златина- БЕЛ

  - Кевин- МАТ

  - Недялка- МАТ

  - Теменужка- МАТ

30.04.2020г.

  - Йордан- МАТ

  - Майк- МАТ

  - Мерт- МАТ

  - Радослав- БЕЛ

  - Танер- МАТ


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор