сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 21.04.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 21.04.2020г. до 24.04.2020г.:

 

ПГ- Жулиета Ангелова

I а- Янка Кирилова

I б- Таня Георгиева

I в- Петя Боева

II а- Миглена Николова

II б- Добромира Стоева

  - Да учим заедно 10

  - Да учим заедно 9

II в- Красимира Кузева

  - Бобчо. Ю. Момчилова

  - Какво научих за човека и неговото здраве

  - Деление с числото 9

  - Умножение с числото 9

  - Правопис на прилагателни имена

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас

III б- Живка Желева

  - Материали за III б клас

III в- Таня Стефанова

IV а- Павлина Жекова

  - Материали за IV а клас

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - 7. клас- Материали по БЕЛ за 7б клас

  - 5. клас- Обстоятелствено пояснение


Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

  - 7. клас- Пенчо Славейков- “Неразделни” (Анализ)

  - 6. клас- Еднородни части; Бранислав Нушич- “Автобиография”. “Урок по география” (въпроси и отговори)

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

  - 5. клас- Лице на четириъгълник; Лице на трапец- 1; Трапец; Лице на трапец- 2

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

  - Материали по Математика за 6. клас

  - Материали по Математика за 7. клас

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

  - Материали по АЕ за III в клас

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

  - 2. клас- Review 5

  - 3. клас- The top of the hill; Where is/Where are

  - 4. клас- Skills; The bus trip

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - Материали по АЕ за 5. клас

  - Материали по АЕ за 6. клас

  - Материали по АЕ за 7. клас

География и икономика, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по География за 5.-7. клас

История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по История за 5.-7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - ЧП- 5. клас- Отделяне при човека

  - ЧП- 6. клас- Здравни познания и хигиена на нервната система

  - Химия- 7. клас- Периодичен закон

  - Физика- 7. клас- Светлина и звук

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Компютърно моделиране 3.-4. клас, Информационни технологии 5.-7. клас- Теодор Манолов / Фирдес Смаил / Веска Янкова

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Обща характеристика на Хордовите животни


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор