четвъртък 02, декември 2021г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 27.03.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.: 

 

I а- Янка Кирилова

  - Материали за I а клас

I б- Таня Георгиева

  - Материали за 09-10.04; “Йо”

  - Материали за 08.04; Писмо от буквите

  - Материали за 07.04

  - Материали за 06.04- БЕЛ; МАТ; ОС; Пъстроцветна пролет; Здравей пролет!

  - Материали за 02-03.04

  - Материали за 01.04; Учим се да определяме времето по часовника

  - Материали за 31.03

  - Материали за 30.03- БЕЛ; МАТ; ОС; Приказка за буквосъчетанието ЙО

I в- Петя Боева

  - Материали за I в клас

II а- Миглена Николова

  - Материали за II a клас

II б- Добромира Стоева

  - Материали за II б клас- Да учим заедно 8

  - Материали за II б клас- Да учим заедно 7

  - Материали за II б клас- Да учим заедно 5
  - Материали за II б клас- Да учим заедно 6

II в- Красимира Кузева

  - Цветница. Ран Босилек

  - Деление с числото 8

  - Как да растем здрави и силни

  - Разпознавам прилагателното име като част на речта

  - Мога да съгласувам прилагателното име със съществителното

  - Умножение и деление с 8

  - Умножение и деление с 8. Упражнение

  - Прилагателни имена

  - Седмица, месец, година

  - Синя приказка- Л. Милева

  - Умножение и деление с числото 7

  - Умножение с числото 8

  - Здравословно хранене

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас- 3 част

  - Материали за III а клас- 2 част

  - Материали за III а клас- 1 част

III б- Живка Желева

  - Материали за III б клас- 2 част

  - Материали за III б клас- 1 част

III в- Таня Стефанова

  - Материали за III в клас

IV а- Павлина Жекова

  - Материали за IV а клас- 2 част

  - Материали за IV а клас- 1 част

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 6.-7. клас- Росица Данчева

  - БЕЛ- 6. клас

  - БЕЛ- 7. клас

  - VII а клас- ДР 1; ДР 2

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - 5. клас- Материали за 06.04

  - 7. клас- Задача 1 и задача 2 за 7. а клас

  - 7. клас- Бай Ганьо пътува; До Чикаго и назад. Урок 1; До Чикаго и назад. Урок 2; На Чикагското изложение; Домашна работа

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

  - 5. клас- Ромб; Успоредник; Успоредник и ромб; Успоредник. Ромб; Задачи

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

  - 5. клас- Лице на триъгълник

  - 6. клас- Обобщение на темата “Уравнения”; Пропорции; Текстови задачи

  - 7. клас- Неравенства; Задачи от НВО; Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса

Английски език, 1. клас- Маргарита Стефанова

  - Материали по АЕ за I а клас

  - Материали по АЕ за I б клас

  - Материали по АЕ за I в клас

  - Материали по АЕ за III в клас

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

  - 4. клас- Do that!; Easter; Revision

  - 3. клас- Learn and think; Singing for pleasure

  - 2. клас- Food; Shake your leg to the left

  - материали за 30.03- Do you like sandwiches? (2. клас); It’s Mike’s (3. клас)

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - 5. клас- Материали по АЕ 1; Материали по АЕ 2

  - 6. клас- Материали по АЕ 1; Материали по АЕ 2

  - 7. клас- Материали по АЕ 1; Материали по АЕ 2

География и икономика, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по география за 5.-7. клас

История и цивилизация, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по история за 5.-7. клас

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - Ранни опити за групиране и класификация на химичните елементи (Химия 7. клас)

  - ЧП 5.-6. клас- Дишане и здраве; Нервна система

  - Светлина и звук. Обобщение (Физика 7. клас)

  - ЧП 5.-6. клас- Газова обмяна; Здравни познания и хигиена на кръвоносната система

  - Звук и слух (Физика 7. клас)

  - Звук (Физика 7. клас)

  - ЧП 5.-6. клас- Кръвоносна система. Кръвообращение; Как дишаме

  - Основи и киселини. Обобщение, контрол и оценка (Химия 7. клас)

  - ЧП 5.-6. клас- Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми (обобщение); Хранене и здраве

  - Лупа, фотоапарат и телескоп (Физика 7. клас)

  - Механични трептения (Физика 7. клас)

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

  - Материали за 3. клас

  - Материали за 4. клас

  - Материали за 5. клас

  - Материали за 6. клас

  - Материали за 7. клас

Компютърно моделиране 3.-4. клас, Информационни технологии 5.-7. клас- Теодор Манолов / Фирдес Смаил / Веска Янкова

  - 3. клас- Създаване на диалог между повече герои. Героите се движат и говорят. Упражнение (25_1.sb2)

  - 4. клас- Създаване на образователни игри

  - 5. клас- Електронни таблици (data.xls); Диаграми (diagrams.xls, rast.xls)

  - 6. клас- Електронна поща; Прикачване на файл към електронно писмо

  - 7. клас- Правила и дейности при разработване на проект

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Мисловна карта по биология

  - Обща характеристика на Хордовите животни

  - Безгръбначни животни. Тест

  - Безгръбначни животни. Обобщение

  - Заболявания на човека, причинени от безгръбначни животни паразити

  - Многообразие на мекотели

 


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор