петък 02, декември 2022г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 07.04.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.


Съдържание на съобщението:

Материали за учениците със специални образователни потребности за периода от 30.03.2020г. до 10.04.2020г.:

 

Работни листи- част 1

Работни листи- част 2

 

 


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор