сряда 29, март 2023г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 15.03.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Материали за дистационно обучение за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г.


Съдържание на съобщението:

Учебно съдържание за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г.:

ПГ- Жулиета Ангелова

 

I а- Янка Кирилова (ФВС, ИИ, ТП, МУЗ)

I б- Таня Георгиева (ФВС, ИИ, ТП, МУЗ)

I в- Петя Боева (ФВС, ИИ, ТП, МУЗ)

II а- Миглена Николова (ФВС, ИИ, МУЗ, ТП)

II б- Добромира Стоева (ФВС, ИИ, ТП, МУЗ)

II в- Красимира Кузева (ФВС, ИИ, ТП, МУЗ)

III а- Кристина Палазова (ФВС, ИИ, ТП)

III б- Живка Желева (ФВС, ТП)

III в- Таня Стефанова (ФВС, ИИ, ТП)

IV а- Павлина Жекова (ФВС, ИИ, ТП)

IV б- Даниела Моллова (ФВС, ИИ, ТП)

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова/Росица Данчева

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

Английски език, 1. клас- Маргарита Стефанова

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

География и икономика, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

Компютърно моделиране 3.-4. клас, Информационни технологии 5.-7. клас- Теодор Манолов / Фирдес Смаил / Веска Янкова

Изобразително изкуство 5.-7. клас, Технологии и предприемачество 5.-7. клас- Кремена Димитрова


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор