четвъртък 02, декември 2021г.
Дистанционно обучение
Дата на публикуване: 16.03.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г.


Съдържание на съобщението:

Разработени материали за дистационно обучение за периода от 16.03.2020г. до 27.03.2020г.: 

 

I а- Янка Кирилова

  - Материали за I a клас

  - Материали за I а клас (за периода 23-27.03)

 

I б- Таня Георгиева

  - Материали за I б клас (26-27.03)

  - Материали за I б клас (25.03)

  - Материали за I б клас (24.03)

  - Материали за I б клас (23.03); Здравословно хранене

  - Материали за I б клас

 

I в- Петя Боева

  - Материали за I в клас, седмица 2

  - Материали за I в клас, седмица 1

 

II а- Миглена Николова

  - Материали за II a клас, седмица 2

  - Материали за II а клас, седмица 1

 

II б- Добромира Стоева

  - Материали за II б клас- Да учим заедно 1

  - Материали за II б клас- Да учим заедно 2

  - Материали за II б клас- Да учим заедно 3

- Материали за II б клас- Да учим заедно 4

 

II в- Красимира Кузева

- Материали от седмица 2:

  - Човешкото тяло

  - Умножение с числото 7

  - Деление с числото 7

  - Мама. Валери Петров

  - Мама. Иван Василев

  - Упражнение по математика

  - Пролет. Д. Гундов. Кокиченце. Д. Спасов

  - Мога да изговарям и пиша правилно съществителните имена

  - Род и число на съществителното име

  - Род и число на съществителните имена- затвърждаване

- Материали от седмица 1:

  - Какво научих за опазването на околната среда и безопасното поведение

  - Зная как да откривам рода и числото на съществително име

  - Весели уроци на полянката

  - Умалителни съществителни имена

  - Умножение с числото 6

  - Големият мартенски празник. Теодора Ганчева

  - Баба Марта. Елин Пелин

  - Деление с числото 6

  - Карлсон, който живее на покрива

  - Умножение и деление с числото 6

 

III а- Кристина Палазова

  - Материали за III а клас, седмица 2

  - Материали за III a клас, седмица 1

  - Списък учебници за III а клас

 

III б- Живка Желева

  - Материали за III б клас, седмица 2

  - Материали за III б клас, седмица 1

 

III в- Таня Стефанова

  - Материали за III в клас, седмица 2

  - Материали за III в клас, седмица 1

 

IV а- Павлина Жекова

  - Материали за IV а клас, седмица 2

  - Материали за IV а клас, седмица 1

 

IV б- Даниела Моллова

  - Материали за IV б клас

 

Материали по Изобразително изкуство- 1.-2. клас

  - Книжки за оцветяване

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Росица Данчева

  - Обособени части- упражнение (7. клас)

  - Обособени части в простото изречение (7. клас)

  - “Серафим- чудноватият човек” (БЕЛ, 6. клас)

  - Неизменяеми части на речта. Съюз (БЕЛ, 6. клас)

  - “Българският език” от Иван Вазов (БЕЛ, 7. клас)

  - “Братчетата на Гаврош” (БЕЛ, 6. клас)

  - Части на речта и части на изречението (БЕЛ-ИУЧ, 6. клас)

  - Частици. Междуметия (БЕЛ, 6. клас)

  - Сложното съставно изречение (БЕЛ, 7 клас)

Български език и литература, БЕЛ-ИУЧ- 5.-7. клас- Мария Ангелова

  - “Бай Ганьо пътува”- 2 час, Алеко Константинов

  - “Главатарят, който искал да плени месечината”

  - “Българският език”- езикови средства, 3 час

  - “Българският език”- 2 час, Иван Вазов

  - “Българският език”- всичко за творбата

  - Сложно съставно изречение

  - Легенда за рома

  - Неизменяеми части на речта- наречие

  - Предлог

Математика, 5. и 6. клас- Фирдес Смаил

  - Геометрична цветна композиция в проценти

  - Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права

  - Триъгълник. Видове триъгълници

  - Теми по математика за 5. клас

  - Триъгълник

 

Математика, 5.-7. клас- Виолета Казакова

  - Материали за 5. клас- Учебен материал по математика (5. клас); Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права; Триъгълник. Видове триъгълници

  - Материали за 6. клас- Обобщение на темата “Уравнения”; Уравнения от вида ax+b=0

 - Материали за 7. клас- Обобщение на темата “Еднакви триъгълници”; Учебен материал по математика (7. клас); Учебен материал по математика за периода 23-27.03 (7. клас)

 

  - Учебна тетрадка по МАТ за 5. клас; Учебна тетрадка по МАТ за 6. клас; Учебна тетрадка по МАТ за 7. клас

Математика- ИУЧ, 6. клас- Антоанета Петрова

  - Учебник по математика за 6. клас

  - Степенуване

  - Степени- общи задачи

  - Тест №11 Степенуване

Английски език, 1. и 3. клас- Маргарита Стефанова

  - Материали по АЕ за 3 в клас

 

Английски език, 2.-4. клас- Ваня Дянкова

  - At the beach (3. клас)

  - Learn that (3. клас)

  - Where’s Molly? (2. клас)

  - Review 4 (2. клас)

  - Thunder’s birthday (3. клас)

  - Skills (3. клас)

  - I’d like to.. (4. клас)

  - Singing for pleasure (4. клас)

  - Off we go (4. клас)

  - Материали по АЕ за 2. клас

  - Материали по АЕ за 3. клас

 

Английски език, 5.-7. клас- Виолета Йовчева

  - Нови думи по АЕ, 1 част- 5. клас, 6. клас, 7. клас

- Нови думи по АЕ, 2 част- 6. клас, 7. клас

  - Материали по АЕ за 5. клас

  - Материали по АЕ за 6. клас

  - Материали по АЕ за 7. клас

  - Материали по АЕ за 5.-7. клас

 

География и икономика, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по география за 5.-7. клас, седмица 2

  - Материали по география за 5.-7. клас, седмица 1

 

История и цивилизации, 5.-7. клас- Виолета Кьосева

  - Материали по история за 5.-7. клас, седмица 2

  - Материали по история за 5.-7. клас, седмица 1

 

Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, 5.-7. клас- Милена Попова

  - Храносмилателна система на човека

  - Растеж и развитие на растенията

  - Лупа, фотоапарат и телескоп

  - Основи и киселини (7. клас)

  - Нашата храна (5. клас)

  - Размножаване на растенията (6. клас)

  - Растеж и развитие на животните (6. клас)

  - Тест “Жизнени процеси при растенията и животните” (5. клас)

  - Окото като оптичен уред

  - Водни разтвори на веществата

  - Сферични огледала

  - Отделяне при организмите

  - Размножаване при животните

Биология и здравно образование, 7. клас- Мария Тодорова

  - Многообразие на мекотелите

  - Мекотели

  - Многообразие на членестоногите

  - Членестоноги

Компютърно моделиране 4. клас, Информационни технологии 5.- 7. клас- Фирдес Смаил / Теодор Манолов

  - 4. клас- Изработване на игра със средствата на конкретна визуална среда

  - 5. клас- Компютърна текстообработка, Форматиране на текст (Solar_System.doc)

  - 6. клас- Компютърна презентация, Анимационни ефекти в компютърна презентация

  - 7. клас- Компютърна презентация- упражнение (Upr_21.exe)

Компютърно моделиране, 3. клас- Веска Янкова / Фирдес Смаил

  - Създаване на диалог между повече герои. Героите се движат и говорят (24_1.sb2, 24_2.sb2)

Физическо възпитание и спорт, 5.-7. клас- Кирчо Крумов

  - Материали по ФВС (5. клас)

  - Материали по ФВС (6. клас)

  - Материали по ФВС (7. клас)

Музика, 3.-7. клас- Мариана Димитрова

  - Материали по музика за 3. клас

  - Материали по музика за 4. клас

  - Материали по музика за 5. клас

  - Материали по музика за 6. клас

  - Материали по музика за 7. клас

 - 6. клас- Музикално-фолклорни области- обобщение; Фолклорни обреди; Музиката и съвременният свят; Традиции на етносите в България

  - аудио файлове- Калино Малино.wma; Сбирайте се малки моми.wma; Пролет е.wma; Дай боже дъжд.wma

 

 


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор