четвъртък 07, юли 2022г.
Ваканции

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година