петък 21, юни 2024г.
Ваканции

Заповед № РД09-4066/30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2022/2023 година