вторник 13, април 2021г.
Седмично разписание

Седмично разписание за учебната 2020-2021 година

II срок

 

 

 

1 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

ИИ

Математика-ИУЧ

Околен свят

Математика

2

Физическо

Български

Български

Математика

БЕЛ-ИУЧ

3

Математика

Математика

Български

Български

Български

4

ТП

Музика

ИИ

Физическо

Български

5

БЕЛ-ИУЧ

 

Час на класа

 

Музика

 

1 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИИ

Математика

Математика

БЕЛ-ИУЧ

БЕЛ-ИУЧ

2

Математика-ИУЧ

Физическо

ИИ

Музика

ТП

3

Български

Български

Околен свят

Математика

Български

4

Български

Музика

Български

Български

Български

5

Математика

 

Час на класа

Физическо

 

 

2 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

 

АЕ

 

Математика

 

Български

 

АЕ

 

2

ДМД-ИУЧ

ДМД-ИУЧ

ТП

 

Български

 

Български

 

Български

 

3

Физическо

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Български

 

Физическо

 

Математика

 

4

Математика

 

ИИ

 

ИИ

 

Околен свят

 

БЕЛ-ИУЧ

 

5

 

 

Български

 

Час на класа

 

Музика

 

Музика

 

 

2 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

 

Математика

 

ИИ

 

Математика

 

БЕЛ-ИУЧ

 

2

ТП

 

АЕ

 

Български

 

Български

 

АЕ

 

3

ДМД-ИУЧ

ДМД-ИУЧ

Физическо

 

Български

 

Български

 

Физическо

 

4

Български

 

Български

 

Околен свят

 

ИИ

 

Български

 

5

Музика

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Час на класа

 

 

 

Музика

 

 

 

2 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

 

Български

 

ТП

 

ИИ

 

Български

 

2

Музика

 

Български

 

Околен свят

 

БЕЛ-ИУЧ

 

ИИ

 

3

Български

 

АЕ

 

Български

 

Музика

 

АЕ

 

4

ДМД-ИУЧ

ДМД-ИУЧ

Физическо

 

Физическо

 

Български

 

БЕЛ-ИУЧ

 

5

 

 

Математика

 

Час на класа

 

Български

 

Математика

 

 

3 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

АЕ

 

КМ

КМ

АЕ

 

АЕ

 

Математика

 

2

Математика-ИУЧ

 

Музика

 

Физическо

 

Природа

 

Физическо

 

3

Общество

 

Български

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Математика

 

Български

 

4

ИИ

 

Математика

 

Български

 

Български

 

ТП

 

5

Български

 

ИИ

 

Български

 

Български

 

Общество

 

6

БЕЛ-ИУЧ

 

 

 

Час на класа

 

Музика

 

 

 

 

3 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

 

Математика

 

Математика

 

Природа

 

Физическо

 

2

АЕ

 

КМ

КМ

АЕ

 

АЕ

 

Математика-ИУЧ

 

3

Общество

 

Музика

 

Физическо

 

Български

 

Математика

 

4

БЕЛ-ИУЧ

 

Общество

 

Български

 

Български

 

ИИ

 

5

ИИ

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Български

 

Музика

 

Български

 

6

 

 

Български

 

Час на класа

 

 

 

ТП

 

   

4 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Физическо

 

Български

 

Физическо

 

Математика

 

ИИ

 

2

Математика

 

Български

 

Математика

 

Математика-ИУЧ

 

Математика

 

3

АЕ

 

Общество

 

АЕ

 

АЕ

 

Природа

 

4

БЕЛ-ИУЧ

 

Музика

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Музика

 

Български

 

5

Български

 

Природа

 

Български

 

Български

 

Български

 

6

ТП

 

 

 

Час на класа

 

КМ

КМ

 

 

 

4 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ТП

 

Български

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Български

 

Физическо

 

2

Български

 

Български

 

Физическо

 

Музика

 

Български

 

3

Български

 

Природа

 

Математика

 

ИИ

 

Природа

 

4

АЕ

 

АЕ

 

Български

 

АЕ

 

БЕЛ-ИУЧ

 

5

Математика

 

Математика

 

Общество

 

Математика

 

Математика-ИУЧ

 

6

 

 

Музика

 

Час на класа

 

 

 

КМ

КМ

 

4 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Общество

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Математика

 

Български

 

Български

 

2

Физическо

 

Български

 

АЕ

 

АЕ

 

АЕ

 

3

Природа

 

Български

 

Български

 

Музика

 

Физическо

 

4

Математика-ИУЧ

 

Математика

 

Български

 

Природа

 

БЕЛ-ИУЧ

 

5

Български

 

Музика

 

ИИ

 

Математика

 

ТП

 

6

Математика

 

КМ

КМ

Час на класа

 

 

 

 

 

 

5 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Инф. технологии

Инф. технологии

ИИ

 

ТП

 

География

 

Музика

 

2

Музика

 

Математика

 

Български

 

ТП

 

Български

 

3

Математика

 

География

 

АЕ

 

Български

 

Български

 

4

ИИ

 

АЕ

 

История

 

Математика

 

Физическо

 

5

БЕЛ-ИУЧ

 

Български

 

Природа

 

Математика-ИУЧ

 

Математика

 

6

Природа

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Физическо

 

АЕ

 

История

 

7

 

 

 

 

Час на класа

 

 

 

 

 

 

5 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

 

АЕ

 

АЕ

 

ТП

 

Български

 

2

Български

 

География

 

Математика

 

Математика

 

Български

 

3

Музика

 

БЕЛ-ИУЧ

 

ТП

 

АЕ

 

Музика

 

4

Природа

 

История

 

Математика-ИУЧ

 

Физическо

 

БЕЛ-ИУЧ

 

5

Математика

 

Природа

 

Физическо

 

История

 

География

 

6

Инф. технологии

Инф. технологии

ИИ

 

Български

 

ИИ

 

Математика

 

7

 

 

 

 

Час на класа

 

 

 

 

 

 

6 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Математика

 

Математика-ИУЧ

 

Български

 

Математика

 

География

 

2

Български

 

ИИ

 

История

 

БЕЛ-ИУЧ

 

АЕ

 

3

Български

 

Природа

 

Инф. технологии

Инф. технологии

История

 

Математика

 

4

Музика

 

Физическо

 

Математика

 

ТП

 

Музика

 

5

АЕ

 

География

 

ТП

 

Български

 

Български

 

6

Физическо

 

АЕ

 

Природа

 

Физическо

 

ИИ

 

7

 

 

 

 

Час на класа

 

 

 

 

 

 

6 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

 

Български

 

Инф. технологии

Инф. технологии

Български

 

Български

 

2

ТП

 

Български

 

Природа

 

АЕ

 

Математика-ИУЧ

 

3

Природа

 

АЕ

 

Математика

 

ИИ

 

История

 

4

Физическо

 

Математика

 

ТП

 

БЕЛ-ИУЧ

 

География

 

5

Музика

 

ИИ

 

География

 

Математика

 

Музика

 

6

Математика

 

Физическо

 

АЕ

 

История

 

Физическо

 

7

 

 

 

 

Час на класа

 

 

 

 

 

 

7 а, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Биология

 

История

 

Български

 

Биология

 

АЕ

 

2

Математика

 

Математика-ИУЧ

 

Български

 

Инф. технологии

Инф. технологии

Български

 

3

ИИ

 

Математика-ИУЧ

 

Физика

 

Български

 

ТП

 

4

БЕЛ-ИУЧ

 

Български

 

АЕ

 

История

 

Математика

 

5

География

 

Физическо

 

Математика

 

ИИ

 

Физическо

 

6

Физика

 

География

 

Музика

 

Математика

 

Химия

 

7

 

 

 

 

Час на класа

 

АЕ

 

 

 

 

7 б, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

ИИ

 

Български

 

История

 

Български

 

Математика

 

2

Биология

 

Български

 

АЕ

 

Биология

 

Химия

 

3

Български

 

ИИ

 

География

 

Математика

 

АЕ

 

4

Математика

 

Математика-ИУЧ

 

Физическо

 

АЕ

 

Инф. технологии

Инф. технологии

5

Физика

 

Математика-ИУЧ

 

Музика

 

Физическо

 

ТП

 

6

История

 

Физика

 

Математика

 

БЕЛ-ИУЧ

 

Български

 

7

География

 

 

 

Час на класа

 

 

 

 

 

  

7 в, сутрин

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

Български

 

Физика

 

Физика

 

Математика-ИУЧ

 

Български

 

2

Български

 

АЕ

 

Математика

 

География

 

История

 

3

Биология

 

Български

 

Физическо

 

Биология

 

Математика-ИУЧ

 

4

История

 

ИИ

 

Музика

 

Математика

 

ИИ

 

5

Физическо

 

Математика

 

Инф. технологии

Инф. технологии

Български

 

Математика

 

6

АЕ

 

БЕЛ-ИУЧ

 

География

 

Химия

 

АЕ

 

7

 

 

 

 

Час на класа

 

ТП