петък 23, октомври 2020г.
За училището
Дата на публикуване: 11.09.2020г.
Съобщението е:
неопределено

Съдържание на съобщението:

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Класно ръководство

Антоанета Делчева Петрова

Директор

 

Маргарита Генкова Стефанова

Заместник-директор по учебната дейност

 

Росица Димова Пасева

Психолог

 

Жулиета Ангелова Ангелова

Старши учител в Подготвителна група

Подготвителна

група

Павлина Милева Жекова

Старши учител в начален етап

I а клас

Даниела Петрова Моллова

Старши учител в начален етап

I б клас

Янка Славова Кирилова

Старши учител в начален етап

II а клас

Таня Дякова Георгиева

Старши учител в начален етап

II б клас

Веска Димитрова Янкова

Старши учител в начален етап

II в клас

Миглена Михайлова Николова

Старши учител в начален етап

ІII а клас

Добромира Димитрова Стоева

Старши учител в начален етап

ІII б клас

Кристина Миткова Палазова

Старши учител в начален етап

ІV а клас

Живка Делчева Желева

Старши учител в начален етап

ІV б клас

Таня Миткова Стефанова

Старши учител в начален етап

ІV в клас

Ивелина Динкова Колева

Старши учител в начален етап

ЦОУД I а клас

Светлана Карамфилова Иванова

Старши учител в начален етап

ЦОУД I б клас

Антоанета Георгиева Вълкова

Учител в начален етап

ЦОУД II a клас

Христинка Спасова Димитрова Учител в начален етап ЦОУД II б клас
Недялка Райкова Тенчева Старши учител в начален етап ЦОУД III a клас
Красимира Борисова Кузева Старши учител в начален етап ЦОУД III б клас
Светлана Радинова Янева Учител в начален етап ЦОУД IV а клас
Десислава Руменова Димитрова Учител в начален етап ЦОУД IV б клас
Добромира Маринова Петрова Учител в начален етап ЦОУД IV в клас
Лъчезар Иванов Илиев Учител по български език и литература в прогимназиален етап ЦОУД VI клас
Мария Георгиева Тодорова Учител по биология и здравно образование в прогимназиален етап V а клас, ЦОУД VII клас
Снежана Димитрова Ташева Учител по български език и литература в прогимназиален етап V б клас, ЦОУД V клас
Виолета Миткова Казакова Учител по математика в прогимназиален етап VI а клас
Виолета Недялкова Йовчева Старши учител по английски език в прогимназиален етап VI б клас
Мариана Костадинова Димитрова Учител по музика в прогимназиален етап VII а клас
Милена Иванова Попова Старши учител по природни науки в прогимназиален етап VII б клас
Фирдес Тунджай Смаил Учител по математика и информационни технологии  в прогимназиален етап VII в клас
Теодора Пенева Учител по английски език в начален етап  
Виолета Атанасова Кьосева Старши учител по история и цивилизация и география и икономика в прогимназиален етап   
Росица Георгиева Данчева Главен учител в прогимназиален етап  
Мария Митева Ангелова Старши учител по български език и литература в прогимназиален етап  
Кремена Иванова Димитрова Старши учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство в прогимназиален етап  
Кирчо Георгиев Крумов Учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап  

 


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор