сряда 08, февруари 2023г.
Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот

Съдържание на съобщението:

През учебната 2022/2023 година ОУ „Шандор Петьофи“ работи по Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Основните цели са:

  • Привличане на родителите в училищния живот на децата им за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживяване и учене на учениците.
  • Подобряване на комуникацията между родител – учител – ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност.
  • Привличане на родителите за развиване на положително отношение към ученето и редовната посещаемост на тяхното дете в училището.

Целите се реализират чрез провеждане на срещи с родителите, чиито деца са ученици в I – VII клас през настоящата учебна година.

На 16.11 2022г. се проведе родителска среща с родители и ученици от пети и шести клас по
НП" Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот".
Приемственост между поколенията бе замисъла на срещата с тема "Поглед в годините назад" в юбилейната петдесета годишнина .
С интерес родители и ученици слушаха заинтригуващите истории, свързани с училищния живот от миналото, представени от един от хората дали сърцето си в
ОУ,, Шандор Петьофи'' - г-жа Златка Вълчинова.
Родители и бивши ученици се разпознаха в снимките и споделиха своето израстване в живота и благодарността си към своите учителите.
На 16.11.2022 г. ученици и родители от VII клас изживяха вълнуваща среща с главния уредник на Регионалния исторически музей- Хасково, който е и горд възпитаник на ОУ,, Шандор Петьофи''.
Това бе част от родителската среща по НП,, Участвай и променяй- родителят активен партньор в училищния живот.''
Осъществен бе своебразен мост между поколенията. В увлекателен разказ г-н Милен Вълчев, както и родители споделяха спомени от любимото си училище.
 

Прикачен файл:

Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор