петък 24, май 2024г.
Целодневна организация на учебния ден
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.09.2024г. 15.09.2023г. за сведение:

Учебните предмети и броят на учебните часове за самоподготовка в групите за ДЦО за учебната 2023/2024 година

Петрова, Антоанета