сряда 18, май 2022г.
Консултации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2022г. 17.02.2022г. за сведение:

ГРАФИК  КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

II СРОК 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 17.02.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ЧАСА ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК 

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 17.02.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
01.02.2022г. 15.09.2021г. за сведение:

ГРАФИК  КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

I СРОК 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Петрова, Антоанета