сряда 08, февруари 2023г.
Консултации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2023г. 31.01.2023г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА II СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
03.02.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПРЕЗ I УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
03.02.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ЗА I СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета
03.02.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

ЗА I СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета