петък 21, юни 2024г.
Консултации
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
15.09.2024г. 05.02.2024г. за сведение:

График  за  провеждане  на  контролни   и класни работи  през

II учебен срок за учебната 2023/ 2024 г.

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 05.02.2024г. за сведение:

График на часовете по индивидуален учебен план – комбинирана форма на обучение

на Костадин Димитров Костадинов от VII б клас

II срок    2023 / 2024 учебна година

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 05.02.2024г. за сведение:

График за провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности за II срок за учебната 2023/ 2024 г.

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 31.01.2024г. за сведение:

График за провеждане на консултации с учениците от І до VІІ клас за II срок на учебната 2023/2024 година

Петрова, Антоанета
15.09.2024г. 15.09.2023г.

График за провеждане на консултации с учениците от І до VІІ клас за І срок на учебната 2023/2024 година

Петрова, Антоанета