неделя 02, октомври 2022г.
Бюджет
Относно: Служител: Прикачен файл

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

В СИЛА ОТ 01.12.2021 г.

Петрова, Антоанета