понеделник 26, февруари 2024г.
Бюджет
Относно: Служител: Прикачен файл

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. ДО 31.12.2023 Г.

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 Г. ДО 31.12.2022 Г.

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

В СИЛА ОТ 01.09.2022 г.

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета