неделя 24, октомври 2021г.
Бюджет
Относно: Служител: Прикачен файл

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

Отчет на бюджета за месец Декември 2020

Петрова, Антоанета

Разпределение на бюджета за 2021 година

Петрова, Антоанета

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

В СИЛА ОТ 01.01.2021 г.

Петрова, Антоанета
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020г. Петрова, Антоанета

Отчет на бюджета за месец Юни 2020

Петрова, Антоанета
Отчет за третото тримесечие Петрова, Антоанета
Отчет за бюджета за месец Септември 2019 Петрова, Антоанета
Отчет за бюджета за месец Март 2019 Петрова, Антоанета
Отчет за бюджета за месец Декември 2019 Петрова, Антоанета
Бюджет за 2018 година на ОУ "Шандор Петьофи" Петрова, Антоанета