сряда 24, февруари 2021г.
Бюджет
Относно: Служител: Прикачен файл

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

В СИЛА ОТ 01.01.2021 г.

Петрова, Антоанета

Отчет на бюджета за месец Декември 2020

Петрова, Антоанета
Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020г. Петрова, Антоанета

Отчет на бюджета за месец Юни 2020

Петрова, Антоанета
Отчет за третото тримесечие Петрова, Антоанета
Отчет за бюджета за месец Септември 2019 Петрова, Антоанета
Отчет за бюджета за месец Март 2019 Петрова, Антоанета
Отчет за бюджета за месец Декември 2019 Петрова, Антоанета
Бюджет за 2018 година на ОУ "Шандор Петьофи" Петрова, Антоанета