сряда 18, май 2022г.
Бюджет
Относно: Служител: Прикачен файл

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

Разпределение на бюджета за 2021 година

Петрова, Антоанета

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Петрова, Антоанета

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

В СИЛА ОТ 01.12.2021 г.

Петрова, Антоанета