петък 09, юни 2023г.
Безопасност на движението
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ОУ"ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ОУ"ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

Петрова, Антоанета