петък 21, юни 2024г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

СТАНОВИЩЕ - 05.03.2024 Г.

Петрова, Антоанета

ПРОТОКОЛ - 05.03.2024 Г.

Петрова, Антоанета

ПРОТОКОЛ - 05.09.2023 Г.

Петрова, Антоанета

СТАНОВИЩЕ - 05.09.2023 Г.

Петрова, Антоанета

ПРОТОКОЛ - 21.03.2023 Г.

Петрова, Антоанета

СТАНОВИЩЕ - 21.03.2023 Г.

Петрова, Антоанета

СТАНОВИЩЕ - 19.01.2023 Г.

Петрова, Антоанета

ПРОТОКОЛ - 19.01.2023 Г.

Петрова, Антоанета

ПРОТОКОЛ - 13.09.2022 Г.

Петрова, Антоанета

СТАНОВИЩЕ - 13.09.2022 Г.

Петрова, Антоанета

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ОТ 2022 г.

Петрова, Антоанета