вторник 27, юли 2021г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

Поименен състав на Обществения съвет към ОУ"Шандор Петьофи", гр. Хасково от 2020 година.

Петрова, Антоанета

Становище на ОС от 23.03.2021 г.

Петрова, Антоанета

Протокол № 1 от 23.03.2021 г.

Петрова, Антоанета

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА 18.03.2021 Г.

Петрова, Антоанета
Становище на Обществения съвет на ОУ "Ш. Петьофи", гр. Хасково, за кандидатстване за иновативно училище Петрова, Антоанета
Заповед за определяне членовете на обществения съвет Петрова, Антоанета