неделя 28, февруари 2021г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл
Становище на Обществения съвет на ОУ "Ш. Петьофи", гр. Хасково, за кандидатстване за иновативно училище Петрова, Антоанета
Заповед за определяне членовете на обществения съвет Петрова, Антоанета