неделя 02, октомври 2022г.
Обществен съвет
Относно: Служител: Прикачен файл

СТАНОВИЩЕ ОТ 09.02.2022 Г.

Петрова, Антоанета

ПРОТОКОЛ ОТ  09.02.2022 Г.

Петрова, Антоанета

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО ОТ 2022 г.

Петрова, Антоанета

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА 09.02.2022 Г.

Петрова, Антоанета

Становище на ОС от 13.09.2021 година

Петрова, Антоанета

Протокол №2 от 13.09.2021 година

Петрова, Антоанета

Поименен състав на Обществения съвет към ОУ"Шандор Петьофи", гр. Хасково от 2020 година.

Петрова, Антоанета

Становище на ОС от 23.03.2021 г.

Петрова, Антоанета

Протокол № 1 от 23.03.2021 г.

Петрова, Антоанета

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА 18.03.2021 Г.

Петрова, Антоанета
Становище на Обществения съвет на ОУ "Ш. Петьофи", гр. Хасково, за кандидатстване за иновативно училище Петрова, Антоанета
Заповед за определяне членовете на обществения съвет Петрова, Антоанета