петък 21, юни 2024г.
За училището
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

КОЛЕКТИВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В ОУ "ШАНДОР ПЕТЬОФИ", ГР. ХАСКОВО

Петрова, Антоанета
31.08.2022г. 01.08.2020г.

МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета