петък 12, юли 2024г.
Квалификация
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2023г. 13.10.2022г. за сведение:

Вътрешноучилищна квалификация за 2022 / 2023 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 27.06.2022г. за сведение:

Външна квалификация за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета
14.09.2022г. 27.06.2022г. за сведение:

Външна квалификация за учебната 2021/2022 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Петрова, Антоанета