петък 24, май 2024г.
Плод и мляко
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
16.09.2024г. 05.01.2024г. за сведение:

Съпътстващи мероприятия в

ОУ „Шандор Петьофи“ за популяризиране на основните цели

на Схема „Училищно мляко“

2023/ 2024 учебна година 

септември, октомври, ноември 2023 година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 17.01.2023г. за сведение:

Съпътстващи мероприятия в

ОУ „Шандор Петьофи“ за популяризиране на основните цели

на Схема „Училищно мляко“

2022/ 2023 учебна година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.12.2022г. за сведение:

План за провеждане на съпътстващи мероприятия в

ОУ „Шандор Петьофи“ за популяризиране на основните цели

на Схема „Училищен плод“

2022/ 2023 учебна година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 10.11.2022г. за сведение:

План за провеждане на съпътстващи мероприятия в

ОУ „Шандор Петьофи“ за популяризиране на основните цели

на Схема „Училищно мляко“

2022/ 2023 учебна година

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

Съпътстващи мероприятия в ОУ „Шандор Петьофи“

за популяризиране на основните цели

на Схема „Училищен плод“ и Схема "Училищно мляко" - октомври 2022

Петрова, Антоанета
14.09.2023г. 15.09.2022г. за сведение:

План за провеждане на съпътстващи мероприятия в

ОУ „Шандор Петьофи“ за популяризиране на основните цели

на Схема „Училищен плод“

2022/ 2023 учебна година

Петрова, Антоанета