неделя 02, октомври 2022г.
Родители-Архив

Съдържание на съобщението:

Logo_ischools_transparent

От учебната 2019/2020 година ОУ „Шандор Петьофи“ е обявено за иновативно. От учебната 2020/2021 г е въведен предмета „Дигитална математическа досетливост“ във 2. клас. Учебният предмет дава възможност на децата да отключат своите заложби за логическо и по-нестандартно мислене.

 

Учебна програма по „Дигитална математика“ за II клас

Училищен механизъм за реализиране на иновации в ОУ “Шандор Петьофи”, гр. Хасково за учебната 2020/2021 година

 

В занятията по „Дигитална математическа досетливост“ се използва системата IT Математика, на адрес: https://matematika.programiram.com/ , която предоставя на учениците възможности за обучение и упражнение както в училище, така и у дома.

 

 

 


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор