петък 12, август 2022г.
ТВОЯТ ЧАС-Архив

Съдържание на съобщението:

logo_Tvoiatchas

Заповед №РД13-455-2/14.09.2016 година

Правила за работа на Съвета за обществен мониторинг “Твоят час”

Годишен доклад за дейността на съвета “Твоят час” за учебната 2016-2017 година

Анализ на резултатите от дейностите за преодоляване на обучителните затруднения

ОТЧЕТ НА СЪБИТИЯ

Клуб „Българският език – страст и емоция“

Клуб “Четем и пишем”

Клуб “Словото живее и диша в нас”

Клуб “Млад патриот”-1

Клуб “Млад патриот”-2

Клуб “Малък музикален изследовател”-1

Клуб “Малък музикален изследовател”-2

Клуб „Математиката – една предизвикателна наука“

Клуб „Математиката – широк мироглед“-1

Клуб „Математиката – широк мироглед“-2

Клуб “В света на дигиталните технологии”-1

Клуб “В света на дигиталните технологии”-2

Клуб „Храненето – здравословен начин на живот“-1

Клуб „Храненето – здравословен начин на живот“-2

Клуб “Предприемачи в действие”-1

Клуб “Предприемачи в действие”-2

 


Публикувано от:
Петрова, Антоанета
Директор